การวางแนวทางของแบรนด์ (Brand Guideline)

การวางแนวทางของแบรนด์

Brand Guideline

ตราสัญลักษณ์ของแบรนด์ ที่มาและความสำคัญ องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ “ต๋าแหลว” หรือ “เฉลียว” เครื่องหมายพิธีกรรมความเชื่อชาวล้านนา ทำจากไม้ไผ่สาน มีหลายรูปทรงชาวล้านนาเชื่อว่า ช่วยลบล้างสิ่งอัปมงคล เสริมบุญบารมี อีกประการคือ สื่อแทนดวงอาทิตย์ และ จุดแต่ละจุด 12 จุดแทนหมูป่า 12 ตัว ตรงกลางสื่อแทนโค้ชของทีมหมูป่า 1 เป็นเส้นความสานสัมพันธ์กัน แสดงถึงความร่วมมือ ความสามัคคี และเป็นตัวแทนของคนทั่วทุกมุมโลกที่มาช่วยเหลือกัน จึงใช้คำว่า Faithderation ที่เป็นตัวสื่อความหมาย และได้นำรูปทรงของดอยนางนอน มาใช้ในการออกแบบเพื่อสื่อให้เป็นจุดเด่นและ จดจำ

โครงสร้างแบรนด์

Brand DNA

โครงสร้างแบรนด์ (Brand DNA) ซึ่งประกอบด้วย F-A-I-TH ให้ความหมายดังนี้

             F: Faithful แหล่งศรัทธา ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนเชื่อมต่อธรรมชาติ

             A: Adventure ตื่นเต้น เรียนรู้ ประสบการณ์

             I: Impulsive โดดเด่น ล้ำค่า น่าหลงไหล

             TH: THAI-ALL for One สามัคคี รวมใจเป็นหนึ่งเดียว

ตำแหน่งของแบรนด์

Brand Positioning

ตำแหน่งของแบรนด์ (Brand Positioning) FAITHDERATION “อุทยานธรรมชาติศูนย์รวมศรัทธานานาชาติ” นั้น เป็นการวางตำแหน่งจากการเป็นอุทยานธรรมชาติ หลอมรวมเข้ากับปฏิบัติการค้นหาทีมฟุตบอลหมูป่าอคาเดมี ที่เป็นที่รู้จัก เรียงร้อยกับความเชื่อ ความศรัทธาจากวิถีชุมชนที่ถูกนำมาขับเคลื่อนปฏิบัติการผ่านความสามัคคีหนึ่งใจเดียวกัน และสร้างความน่าสนใจด้วยการสร้างคำใหม่ให้โดดเด่นด้วยการนำความว่า FAITH ซึ่งอยู่ใน Brand DNA ตัวแรกซึ่งมีความสำคัญที่สุด รวมกับคำว่า FEDERATION

ลวดลายประกอบ

Brand Identity

ลวดลายประกอบ ออกแบบโดยมีแนวคิดมาจาก “ต๋าแหลว” หรือ “เฉลียว” เครื่องหมายพิธีกรรมความเชื่อชาวล้านนา ทำจากไม้ไผ่สาน มีหลายรูปทรง ชาวล้านนาเชื่อว่า ช่วยลบล้าง สิ่งอัปมงคลเสริมบุญบารมี อีกประการคือ สื่อแทนดวงอาทิตย์ ลวดลายประกอบกำหนดให้เป็น สีฟ้า สีเขียว และสีเหลือ

ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เพิ่มเติมได้ที่