บุคคลสำคัญ ชาวต่างชาติ

1.Mr. Vemon Unsworth (นักสำรวจถ้ำ)

2.Mr. Richard Stanton

3.Mr. John Volanthen