ดอยแม่สลอง

ดอยแม่สลอง คือเทือกเขาที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงราย อยู่ติดกับชายแดนไทย-พม่า   ลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน บนดอยแม่สลองเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวจีนฮ่อ หรืออดีตกองทัพจีนกองพล 93 ทหารจีนธนชาติที่ถูกกองทัพของเหมาเจ๋อตุงตีจนต้องถอยร่นลงมายังภาคเหนือของไทย แล้วก็โดนพม่าตีจนต้องถอยล่นเข้ามาอาศัยแผ่นดินทไทยที่บนดอยแม่สลอง สิ่งที่น่าสนใจของดอยแม่สลองคือทัศนียภาพที่งดงาม เส้นทางขึ้นดอยแม่สลองมีทัศนียภาพที่สวยงาม ของข้างทางปลูกซากุระไว้ตลอดในช่วงฤดูหนาวจะออกดอกสวยงามมาก  บนดอยแม่สลองมีบ้านพักในบรรยากาศดีๆ ไว้บริการหลายแห่ง

ทุ่งบัวตองดอยหัวแม่คำ

ชมทุ่งบัวตองบานท่ามกลางหมู่บ้านชาวเขา ดอยหัวยแม่คำเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาหลายเผ่า ในแต่ละหมู่บ้านมีบ้านในรูปแบบของตนเองปลูกอยู่ตามที่ราบไหล่เขา และมีบัวตองกระจายอยู่ทั่วไปตามหมู่บ้าน ในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะออกดอกสีเหลืองไปทั่วดอย นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมดอกบัวตองแล้วยังได้ชมวิถีชีวิตของชาวเขาอีกด้วย

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี

เป็นเจดีย์สีขาวงามสง่าตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของดอยแม่สลอง ชื่อว่า พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ทางขึ้นอยู่เลยบริเวณหมู่บ้านเพียงเล็กน้อย มีทางแยกขึ้นเขา ทางขึ้นเป็นทางชันมาก หากรถสภาพไม่ดีหรือรถดีแต่คนขับไม่เก่งไม่สมควรขึ้น บริเวณจอดรถมีไม่มาก ด้านทิศตะวันออกหรือด้านหลังของเจดีย์เป็นที่ตั้งของพระอุโบสถ์ที่สวยงาม เมื่ออยู่บนจุดนี้มองลงไปยังเบื้องล่างจะเห็นวิวที่สวยงามที่สุดของทุกมุมมองของดอยแม่สลอง