ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยามีลักษณะเป็นที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาหรือแย่งรองรับด้วยหินแข็ง จนถึงตะกอนปัจจุบัน ซึ่งแบ่งได้เป็นตะกอนร่วน 3 หน่วย หินตะกอน 4 หน่วย และหินอัคนี 3 หน่วย พบทรัพยากรแร่สำคัญ 7 ชนิด ใน 3 กลุ่มแร่หลัก คือกลุ่มแร่เพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน และโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ได้แก่ หินปูน และทรายก่อสร้าง กลุ่มแร่พลังงาน ได้แก่ ถ่านหิน และ กลุ่มแร่เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ แบไรต์ แมงกานีส บอลเคลย์ และหินแอนดีไซต์

แหล่งธรรมชาติทางธรณีวิทยาของจังหวัดพะเยามี 28 แหล่ง ประกอบด้วยแหล่ง ซากดึกดำบรรพ์ 2 แหล่ง และแหล่งธรณีสัณฐาน 26 แหล่ง ส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาใช้ประโยชน์ ด้านการท่องเที่ยวนันทนาการ แหล่งที่มีความโดดเด่นทางธรณีวิทยา และศักยภาพในการเป็นแหล่ง เรียนรู้ทางธรณีวิทยาและธรรมชาติคนอื่น ๆ ของท้องถิ่น ได้แก่ กว๊านพะเยา วนอุทยานไดโนเสาร์ แก่งหลวง ฝั่งต้น ถ้ำใหญ่ผาตั้ง น้ำตกภูซาง น้ำตกธารสวรรค์ และน้ำตกห้วยตันผึ้ง ทั้งนี้การบริหาร จัดการใช้ประโยชน์ควรสอดคล้องกับศักยภาพและคุณค่าที่แท้จริงของแหล่ง ตลอดจนป้องกันหรือ ลดความเสื่อมโทรมอันเป็นผลกระทบจากการพัฒนาใช้ประโยชน์ด้วย

แหล่งธรณีสัณฐานประเภทนำตก 13 แหล่ง

1.น้ำตกห้วยโป่งผา

2.น้ำตกภูซางและบ่อซับน้ำอุ่น

3.น้ำตกน้ำมิน

4.น้ำตกผาลาด

5.น้ำตกคะแนงขวา

6น้ำตกคะแนงซ้าย

7.น้ำตกวังพญานาค

8น้ำตกแม่เหยี่ยน

9.น้ำตกจำปาทอง

10.น้ำตกขุนต๋อม

11.น้ำตกนาบัว

12.น้ำตกห้วยต้นผึ้ง

13.น้ำตกธารสวรรค์

แหล่งธรณีสัณฐานที่โตดเด่น 7 แหล่ง

1.หนองเส็งทราย

2.กว๊านพะเยา

3.หาดน้ำดัง

4.เหมืองถ่านหินเซียงม่วน

5.วนอุทยานไตโนเสาร์แก่งหลวง

6.แก่งหลวง

7.ฝั่งต้า

แหล่งธรณีสัณฐานประเภทถ้ำ 3 แหล่ง

1.ถ้ำน้ำดั้น

2.ถ้ำผาแดง-ถ้ำน้ำลอด

3.ถ้ำใหญ่ผาตั้ง

ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF เรื่อง ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดพะเยา