หมู่บ้านอีก้อดอยแสนใจ

จากศูนย์พัฒนาสงเคราะห์ชาวเขา ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ดอยแม่สลอง จะมีทางเดินแยกไปอีกเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตรถึงหมู่บ้านอีก้อ ดอยแสนใจเป็นหมู่บ้านใหญ่ ชาวเขาเผ่าอีก้อมีเครื่องแต่งกายที่สวยงามมากครับ และมีประเพณีที่น่าสนใจคือ ประเพณีโล้ชิงช้า ซึ่งจัดขึ้นในราวเดือนสิงหาคมของทุกปี การเดินทางไปยังหมู่บ้านอีก้อควรใช้รถที่มีกำลังเครื่องยนต์สูง เพราะทางขึ้นดอย ค่อนข้างสูงชันครับ

หมู่บ้านชาวอาข่าหล่อชา

เป็นหมู่บ้านชาวเขา เป็นโครงการนำร่องของ โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม ภายในหมู่บ้านนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตประจำวันตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า ชมหมู่บ้านชาวอาข่าในแบบเดิมๆ ที่ไม่ได้เสริมแต่งเพื่อการท่องเที่ยว หากมีเวลาน่าแวะไปเยี่ยมชม หมู่บ้านหล่อชา อยู่ในเขตอำเภอแม่จัน เลยจากลานทองวิลเลจเล็กน้อย จากลานทองวิลเลจ เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1089 แม่จัน-ท่าตอน ผ่านป้อมตำรวจตรงไปอีก 1 กิโลเมตรถึง

ไร่ชาฉุยฟง

ไร่ชาฉุยฟงเป็นแหล่งปลูกชาชั้นดี เป็นผู้ผลิตใบชารายใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ปัจจุบันมี 2 แห่ง ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ในอำเภอแม่จัน เชียงราย ก่อนถึงบ้านเทอดไทย ซึ่งเป็นไร่ชาแห่งที่ 2 เปิดได้ประมาณ 2 ปีกว่า มีพื้นที่กว้างและได้บรรยากาศ ของไร่ชาที่ กว้างใหญ่ ปลูกโค้งวนไปตามไหล่เขา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแวะถ่ายภาพและชมความงามได้หลายจุด