Slide Slide Slide Click Here

มหาวิทยาลัยพะเยา

Slide Slide
ปฏิบัติการถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน
บุคคลสำคัญในการปฏิบัติการค้นหา
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
พันธ์ไม้และความหลายหลายทางธรรมชาติ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

กิจกรรมการจัดทำแผนแม่บทและสร้างแนวทางการพัฒนาพื้นที่ถ้ำหลวง–ขุนน้ำนางนอนและ พื้นที่บริเวณโดยรอบ อ.แม่สาย

ชุดสติ๊กเกอร์ Line ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

สามารถโหลดชุดสติ๊กเกอร์ ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ที่น่าสนใจ กิจกรรมการจัดทำแผนแม่บทและสร้างแนวทางการพัฒนาพื้นที่ถ้ำหลวง–ขุนน้ำนางนอนและ พื้นที่บริเวณโดยรอบ อ.แม่สาย

ช่องทางการติดต่อเพจ
อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เตรียมการ

ช่องทางสื่อออนไลน์เพจ Facebook  อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง–ขุนน้ำนางนอน